ėjimas


ėjimas
ėjìmas sm. (2), ejìmas (2), ė̃jimas (1) Dk 1. R, Heiti 1: Per čia geriausias mum ėjìmas Gs. Ėjimas pro šalį I. Paskui ėjimas SD189. Kožno ėjìmo turi būt vartai užkelti Kp. Nešluok gryčios, bo mat nebus galo ėjìmo (beeidami vėl purvo prineš) Pc. Eina ir eina to ejìmo pas tą mergą Rdm. Eina ir eina vaikai to ėjìmo pro duris – išvarstė visą šilimą Slm. | Tą atliksi vienu ejimù (žygiu) Slnt. Tuom pačiu ejimù atnešk ir man durpių Rdm. Labiausiai subatos vakarą – pats tas dvikojų gaidžių ejìmas (vaikiai eina prie mergių) KlvrŽ. Mano ejime to nebuvo, kad su nešliava nušautų žmogų (per sieną einantį) Šts. Nuėjo kelią dienos ėjimo VlnE24. Ėjo per Jordaną ing pūstynę trijų dienų ėjimą BB1Mak5,24. 2. žingsniavimo būdas, eisena: Žmogus lengvo ejìmo – pabėgõm, pabėgõm Ds. Aš tave iš tolo ant ėjìmo pažinau Slm. Nū ejìmo mane pažįst Dov. Jinai velniškai sunkaus ejìmo Vdk. 3. procesija, eisena: Ant piliakalnių melsdavęsi, papalių keliu darydavę ėjimus LTI184.žygiuotė, maršas: Ėjimas kareivių I. 4. vieta pereiti: Kito ėjìmo nebuvo, reikėjo eiti per geležinkelį Ėr. 5.eiti 2: Dabar sustojo ėjìmas Amer'kon Slm. Numirimą ir kėlimą iž numirusių ... vadina V. Christus ėjimu arba keliu Tėvop DP211. 6.eiti 3: Ėjìmai arklio – kaip perkūnas! Slm. 7.eiti 4: Važiavom [per upę] per patį ledų ėjìmą Rs. Ėjìmas (bėgimas) ant vandens KII339. ║ Ėjìmas šiandiej gervių – jau trečia kartis! Slm. ║ Sustabdė kraujo ėjìmą Slm. ║ Ogi ėjìmai (ėjìmas) bičių [laukan iš avilio] – tik ūžia zvimbia! Slm. 8.eiti 7: Visas politikos ėjimas buvo iškrypęs . 9.eiti 8: Gyvenimas pareigos tėra ėjimas J.Jabl. Savų pareigų ėjimas kartais iškelia žmogų labai aukštai J.Jabl. ║ Prieg Dievo stalo ėjimas Q112. 10.eiti 9: Sumašinuosma greitai avižas: kaip koks ejimas mašinos, gal ir par vieną valandą Šts. 11.eiti 16: Tai tik pinigų perniek ėjìmas Pn. 12.eiti 17: Laukai patižę, juodi, pats pašalo ėjimas . 13.eiti 18: Šachmatų figūros ėjimas . Keno ejimas? Rdm. 14.eiti 22: Avižos prie ėjìmo, ir sukniumba Ėr. 15. riedėjimas, ritimasis (iš kiaušinio): Dabar pats žąsukų ėjimas Rdm. 16.eiti 27. ║ Mirė ... veikiau pasirinkdamas mirties bausmę, nekaip ėjimą prieš savo sąžinę J.Jabl. 17.eiti 37: Ėjìmas ant kumstės KII350. \ ėjimas; apėjimas; atėjimas; įėjimas; išėjimai; išėjimas; nuėjimas; paėjimas; parėjimas; perėjimas; praėjimas; priėjimas; suėjimas; užėjimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • ėjimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Lengvosios atletikos rungčių grupė – ↑sportinis ėjimas. atitikmenys: angl. walking vok. Gehen, n rus. xодьба …   Sporto terminų žodynas

  • ėjimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Figūros, šaškės perkėlimas iš vieno langelio į kitą arba varžovo figūros, šaškės kirtimas žaidžiant šachmatais arba šaškėmis. Daugiausia ėjimų (269) žaisdami šachmatų partiją padarė… …   Sporto terminų žodynas

  • ėjimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Fizinių pratimų rūšis – žmogaus kūno judėjimas erdvėje dirbant visoms pagrindinėms raumenų grupėms (ypač kojų), suaktyvėjant kraujotakai, kvėpavimui, medžiagų apykaitai. atitikmenys: angl.… …   Sporto terminų žodynas

  • ėjimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žmogaus judėjimo žeme būdas, kaitaliojantis vienos ir dviejų atremčių fazėms. atitikmenys: angl. walking vok. Gehen, n rus. xодьба …   Sporto terminų žodynas

  • ėjimas — ėji̇̀mas dkt. Ėji̇̀mo varžýbos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sportinis ėjimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Lengvosios atletikos greičio varžybų rungčių grupė. Tikslas – kuo greičiau nueiti tam tikrą nuotolį, neprarandant pastovaus sąlyčio su žeme, t. y. nepradedant bėgti. Priekyje statoma (atraminė) …   Sporto terminų žodynas

  • sveikatingumo ėjimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sveikatą stiprinantis ėjimas įvairaus amžiaus ir fizinio pajėgumo žmonėms – tai sportinis ėjimas nesiūbuojant klubų; ėjimo metu viršutinė kūno dalis yra tiesi, viena pėda visiškai remiasi į… …   Sporto terminų žodynas

  • šiaurietiškasis ėjimas — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: šiauriẽtiškasis ėjìmas Rūšis: naujai sukurtas junginys Kilmė: plg. anglų k. nordic walking. Pateikta: 2013 09 04. Atnaujinta: 2013 09 08. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: sporto rūšis – vaikščiojimas pagal… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • paros sportinis ėjimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportinis ėjimas, trunkantis 24 valandas. 1985 m. rugsėjo 28–29 d. austras J. Kourosas per parą nuėjo 286,462 km. 1989 m. rugpjūčio 19–20 d. ėjikė iš Didžiosios Britanijos E. Adams per 24… …   Sporto terminų žodynas

  • valandos sportinis ėjimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportinio ėjimo varžybos, kurių rezultatą rodo nueitas per vieną valandą kelias. atitikmenys: angl. one hour walking vok. Stundengehen, n rus. часовая xодьба …   Sporto terminų žodynas


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.